Pierwsza pomoc u dorosłych

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH

1. Zapewnij bezpieczeństwo sobie i osobie ratowanej.
2. Sprawdź reakcję ratowanego - potrząśnij za ramiona, zawołaj głośno proszę Pani proszę Pana czy wszystko w porządku?


Jeżeli reaguje :

Jeżeli nie reaguje:


3. Utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdź czy chory oddycha za pomocą wzroku, słuchu i dotyku (sprawdzaj przez 10s).

Jeżeli oddycha prawidłowo:

 

Jeżeli nie oddycha:

utrzymuj ramiona wyprostowane i uciskaj klatkę piersiową 30 razy na głębokość 4-5cm z częstością 100/min

po wykonaniu 30 uciśnięć ponownie udrożnij drogi oddechowe odchylając głowę i wykonaj dwa skuteczne wdechy (przez około 1sekundę każdy wdech), po czym kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 do 2.


przerwij swoje działania w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie reagować, tzn: poruszy się, otworzy oczy i zacznie prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji.

4. Pamiętaj zabiegi ratownicze prowadzisz do chwili:

 

[ pierwsza pomoc - pokaż wszystkie wpisy ]
website design: Devilart