Regulamin

DEFINICJE

Użytkownik (Zleceniodawca) to firma transportu medycznego umieszczająca reklamę na portalu
Zleceniobiorca to podmiot odpowiedzialny za portal:

 

transportchorego.pl

nr. konta bankowego: 83 1050 1025 1000 0091 4443 8273

NIP: 521-317-92-67
REGON: 363837107

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Usługa portalu jest dostępna dla wszystkich Użytkowników na terenie Polski i UE.
 2. Przyjęcie zlecenia usługi reklamy na rzecz Zleceniodawcy na portalu Zleceniobiorcy uzależniona jest od zrealizowania płatności na konto bankowe Zleceniobiorcy "płatność z góry".
 3. Płatności mogą być obsługiwane prze firmę PayU S.A bądź regulowane przelewem bankowym lub pocztowym.
 4. Wszystkie ceny usług reklamowych podane są w PLN i są cenami brutto.
 5. Zleceniobiorca wystawia fakturę elektroniczną dla każdej zrealizowanej płatności zgodnie z prawem podatkowym.
 6. Zleceniobiorca gwarantuję zamieszczenie reklamy na portalu zgodnie z wybranym pakietem na okres 30dni lub 12 miesięcy. Przy rezygnacji z reklamy przez Zleceniodawce, Zleceniobiorca nie zwraca poniesionych kosztów.
 7. Przedłużenie okresu zamieszczenia reklamy wymaga dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu. Nie uiszczenie opłaty w w/w terminie spowoduję  usunięcie reklamy z portalu.
 8. Zleceniobiorca z przyczyn technicznych może anulować świadczenie usługi. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona na konto bankowe Zleceniodawcy.
 9. Zleceniobiorca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usługi wynikających z przyczyn od niego niezależnych.
 10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania świadczenia usług w związku z modernizacją, przebudową serwisu lub pracami konserwatorskimi systemu informatycznego.
 11.  Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta jeśli działanie Zleceniodawcy jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek portalu.
 12.  Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.
 13. Zleceniobiorca nie odpowiada za wykonanie usług przez Zleceniodawce.
 14. Ochrona danych osobowych 

  1. Właściciel serwisu chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

  2. Dane Użytkowników nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim.  

  3. Rejestrując się w serwisie transportchorego.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, zgodnie z ww. ustawą, jego danych osobowych przez właściciela serwisu w celach związanych z korzystaniem z serwisu transportchorego.pl.
  4. Zgodnie z ww. ustawą Użytkownicy serwisu transportchorego.pl, mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 15. Wszystkie znaki towarowe oraz wszystkie nazwy pojawiające się w serwisie należą do odpowiednich właścicieli.
 16. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuję go w całości.   
website design: Devilart