Transport medyczny

Profesjonalny transport medyczny - przykładowy pojazdPewne sytuacje losowe sprawiają, że pacjent wymaga przewiezienia. Transport medyczny wykonywany jest wyspecjalizowanym ambulansem. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu medycznego podejmuje lekarz.

Zasady świadczenia transportu chorego

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu medycznego podejmuje zazwyczaj lekarz pierwszego kontaktu. W pewnych sytuacjach rodzina chorego. Bezpłatny transport medyczny przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

W innych przypadkach usługa jest odpłatna i sami musimy wybrać przewoźnika, który zapewni transport medyczny pacjentowi.

Świadczenie transportu sanitarnego przez prywatnych przewoźników obejmuje (najczęściej): przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do wyznaczonego punktu opieki zdrowotnej lub innej placówki czy miejsca zamieszkania.

Decyzję o udzielenie pacjentowi świadczenia transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też ocenia, czy transport medyczny będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Jeżeli transport ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowna informację na zleceniu.

website design: Devilart